laminating services at justinicoli printing services.

medio hindi pa tayo sanay. more practice pa sa pag cut at pag laminate.💪✔

pagawa na kayo. laminating services are here.
2r 10 pesos
3r 15 pesos
4r 25 pesos
5r 30 pesos
id 20 pesos
a4 45 pesos

with prints colored full image.

2r 35 pesos
3r 50 pesos
4r 60 pesos
5r 80 pesos
id 35 pesos
a4 110pesos

message me for more details.